Privacyverklaring

Vanaf 25/05/2018 is de nieuwe wetgeving GDPR= General Protection Regulation van kracht. Wij juichen dit initiatief van de overheid toe,
vermits het gaat om de bescherming van persoonlijke gegevens en het gebruik hiervan.

Vanuit De Toverkring willen wij het volgende hieromtrent melden:

*Wij verzamelen en verwerken volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, geboortedatum, medische gegevens, emailadres, telefoonnummer.

* Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over de activiteiten: speel-en knutselmomenten, zomer 2-daagse kampjes.

* Alle persoonlijke informatie wordt onder geen enkele voorwaarde doorgespeeld aan derden, tenzij men daar uitdrukkelijk de toestemming voor geeft.

* Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

* Indien men geen informatie meer wenst te ontvangen, dient u dit aan vzw De Toverkring te melden. 

* Persoonsgegevens worden maximum 10 jaar bewaard.

* Tijdens de activiteiten van vzw De Toverkring worden er foto’s genomen. Indien u liever niet heeft dat deze verschijnen op sociale media of onze website, gelieve dit bij aanvang van de activiteit te melden. Indien wij geen reactie ontvangen van u, gaan we ervan uit dat de foto’s getoond mogen worden.

vzw De Toverkring  -  Balveldstraat 8  -  2580 Beerzel  -  0496 47 00 53  -  info@detoverkring.be